Welkom

Groepsaanbod

Cursus Zijnsgeoriënteerde Meditatie +

Ontdek de rijkdom van Zijn

Meditatie neemt een belangrijke plaats in op het pad van Zijnsoriëntatie. Meditatie is een verzamelterm voor allerlei meditatievormen: zittend, staand, bewegend en visualiserend. Al deze meditatievormen zijn gericht op verschillende niveaus van je geest: van het meest concrete niveau tot het meest subtiele. Het kenmerkende van meditatie is dat je je geest uit zijn ‘Zijnsvergetelheid’ thuisbrengt naar zijn thuisbasis, naar Zijn.

zijnsgeorienteerde meditatieVanuit evolutionair gevormde overlevingsdrang ben je gaan grijpen naar innerlijke- en uiterlijke ervaringen: gedachten, gevoelens en zintuiglijke indrukken. Door die grijpende aandacht verplaatst je gewicht zich van je basis, je Zijnsgrond, naar boven en naar buiten, naar alles wat je waarneemt. Dat trekt je uit je basis en brengt je ‘van huis’.

Meditatie brengt je weer terug in je Zijnsaard, die rijk is aan kwaliteiten zoals rust, blijdschap, geluk, liefde, schoonheid en helderheid. Je geest thuisbrengen is lijfelijk voelbaar als ontspanning, loslaten van pantsering, ervaren van stilte en van rijke kwaliteiten. Tegelijkertijd blijkt je thuis geen vaste plek te zijn waar je als het ware in kunt wonen. Je thuis is eerder ruimte, openheid, Zijn zelf.

In april 2021 start de volgende cursus Zijnsgeoriënteerde Meditatie. In deze cursus maak je in acht bijeenkomsten kennis met meditatie in beweging, zitmeditatie en visualisatie volgens de Zijnsgeoriënteerde principes. Deze meditatievormen worden verkend, uitgelegd, geoefend en een aantal keren herhaald. Je mediteert ook thuis met ingesproken begeleide meditaties. Door regelmatig te oefenen zul je merken dat je beter in staat bent om los te koppelen van je gedachtestroom, dat je beter kunt ontspannen en meer gemak ervaart.

Na acht bijeenkomsten ben je in staat om zelf een dagelijkse meditatie-beoefening te doen met onderdelen zoals die in de cursus aangereikt zijn. Deze cursus is geschikt voor zowel mensen die geen enkele ervaring hebben met meditatie als voor mensen die dat wel hebben met andere meditatievormen.

De cursus wordt gegeven door een gediplomeerde leraar Zijnsoriëntatie die zes jaar in opleiding is geweest aan de school voor Zijnsoriëntatie.

Praktische informatie

Groep: vrijdagochtend
Locatie: Zicht op Zijn – Gaudílaan 37 – Almere
Data: 9 april, 23 april, 7 mei, 21 mei, 4 juni, 18 juni, 2 juli en 16 juli
Tijd: 9.30 – 12.30 uur
Leraar: Eefje van Vliet
Deelnemers: 7 personen
Werkvormen: meditatie in beweging, zitmeditatie, visualisaties en deelrondes.

Vergoeding

Particulier: €399,- incl. btw
Zelfstandige professionals: €399,- excl. btw
Werkgever: € 613,- excl. btw
Tarief voor studenten* (MBO/HBO/WO): 50 % korting op de prijs van particulieren

Mocht je interesse of vragen hebben dan kan je contact opnemen via het contactformulier op de website of door te bellen naar 06 - 410 866 31.

Vervolgcursus Zijnsgeoriënteerde Meditatie+

De vervolgcursus Zijnsgeoriënteerde Meditatie is geschikt voor studenten die een Zijnsgeoriënteerde training bij mij, een andere Zijnsgeoriënteerd leraar of aan de School voor Zijnsoriëntatie hebben gevolgd.

meditatie ochtend Deze training biedt ondersteuning in het wennen aan en stabiliseren van het zicht op je vrije aard. Met behulp van 1e, 2e en 3e perspectiefbeoefening en lezen van inspirerende teksten zul je je meditatiebeoefening hervatten en / of verdiepen.

Je leert om tot ‘stil verwijlen’ te komen. Dat wil zeggen dat je je geest tot rust laat komen en je toewendt naar de vrije Spiritdimensie die aanwezig is in ieder van ons. Daarnaast leer je ‘rusten in Zijn’; hier hoeft niets meer gedaan te worden, alles is al vrij.

Elke bijeenkomst wordt vormgegeven aan de hand van een thema. Je zal regelmatig tekst ontvangen ter voorbereiding op de bijeenkomst. Meditatie in beweging zal afgewisseld worden met zitmeditatie. Er is ruimte voor uitwisselen van ervaringen, beantwoorden van vragen en delen van inspiratie.

In een groep is het vaak makkelijker om te mediteren, je perspectief te verhogen. Gezamenlijk rusten we in een manier van Zijn die veel opener, ruimer en meer contactvol is dan je gewend bent.

Praktische informatie

Locatie: Zicht op Zijn – Gaudílaan 37 – Almere
Data: 10 april, 24 april, 8 mei, 22 mei, 5 juni, 19 juni, 3 juli
Tijd: 10:00 tot 12:00
Leraar: Eefje van Vliet
Tarief: €120,- incl. btw

Mocht door verscherping van de maatregelen de training niet voortgezet kunnen worden op locatie, dan zullen we met de groep besluiten of we deze online of op een later tijdstip op locatie voort zullen zetten.

Mocht je interesse of vragen hebben dan kan je contact opnemen via het contactformulier op de website of door te bellen naar 06 - 410 866 31.

Tweedaagse Zomerretraite+

In de zomer zal er een tweedaagse retraite voor studenten van Zicht op Zijn in Oosterwold plaatsvinden.

retraite Tijdens deze tweedaagse stilteretraite neem je de tijd om je Zijnsgeoriënteerde meditatie te verdiepen, geconditioneerde patronen te ontspannen en te rusten in Zijn. Je zult Zijnskwaliteiten ervaren zoals vrijheid, geluk, zorgeloosheid etc. Je ervaart hoe er – los van alle gewoontes en krampen –een volledig vrije dimensie in jou is. Dit is de kern van het Zijnsgeoriënteerde pad. Ik nodig je van harte uit om deel te nemen aan deze retraite.

De zomerretraite is voor (voormalig) studenten van Zicht op Zijn. Wanneer je na het volgen van de Cursus Zijnsgeoriënteerde meditatie of Vervolgcursus Zijnsgeoriënteerde meditatie deel wilt nemen aan de zomerretraite, ontvang je een korting van € 30,-.

Praktische informatie

Locatie: Zicht op Zijn – Gaudílaan 37 – Almere
Data: 20 & 21 augustus
Tijd: 9.00 – 17.00 uur
Leraar: Eefje van Vliet
Tarief: €15zicht9,- incl. btw
Tarief studenten lente-aanbod: €129,- incl. btw

In de omgeving Oosterwold zijn voldoende overnachtingsmogelijkheden. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn dan stuur ik je de overnachtingslijst toe.

Natuurlijk zal de retraite plaatsvinden volgens de richtlijnen van de overheid. Mocht blijken dat door verscherping van de maatregelen de retraite niet plaats kan vinden dan zal deze kosteloos geannuleerd worden.

Mocht je interesse of vragen hebben dan kan je contact opnemen via het contactformulier op de website of door te bellen naar 06 - 410 866 31.

Cursus Gezonde Zelfliefde +

Gezonde Zelfliefde is een cursus van acht dagdelen. Voor mensen die op meditatieve wijze het verschil willen leren kennen tussen gezonde en neurotische zelfliefde en tevens kennis willen maken met de Zijnsgeoriënteerde visie en werkwijze.

Gezonde Zelfliefde is een belangrijke basis van het Zijnsgeoriënteerde pad van Levenskunst. Het is liefde voor jezelf op een gezonde, niet-neurotische manier.

Gezonde Zelfliefde is niet altijd vanzelfsprekend aanwezig. Vaak zijn we helemaal niet zo liefdevol naar onszelf. Ongemerkt en chronisch herhalen we oude (overlevings-)patronen die ons opgetrokken, onrustig en onvervuld maken. Patronen die te weinig ruimte laten voor goede zelfzorg en liefde. We zien niet wat is, maar zijn op weg naar wat kan zijn. Daardoor verliezen we onze innerlijke rust, ons evenwicht en ons gevoel of besef van verbinding.

gezonde zelfliefdeIn de cursus ‘Gezonde Zelfliefde’ oefenen we met het doorbreken van die (overlevings-) patronen. We zullen niet rechtstreeks ingaan op de individuele ongezonde gewoontes en ‘goede voornemens’ van de deelnemers, we pakken het fundamenteler aan. Wel richten we ons direct op de rijkdom en compleetheid van wie je om te beginnen al bent, op je altijd al aanwezige vrije aard. Je leert om een breuk te maken met de patronen van je gewoonte-zelf. Patronen die je het zicht ontnemen op de inherente vrijheid van je natuurlijke, niet door je geschiedenis aangetaste aard. Gezonde Zelfliefde heeft dus vooral te maken met het hervinden van wie je al bent op een fundamenteler en intiemer niveau dan wie je denkt te zijn als je ‘gewoonte-zelf’.

Dit doen we door te mediteren en te leren je blikrichting om te draaien van ‘daar en dan’ naar ‘hier en nu’. Zo kom je weer in contact met het meest nabije, met hoe het nu is en wie je nu bent. Je leert jezelf in een liefdevol licht te plaatsen, waardoor je zowel psychologische gezondheid en welbevinden opbouwt, als diepgaand thuiskomt in je natuurlijke, liefdevolle Zijnsaard.

Werkvormen zijn: bewegende en zitmeditatie, visualisatie, lichaamsoefeningen, ademtechnieken en bewustzijnsoefeningen.

In de cursus Gezonde Zelfliefde leer je:

  • stil te staan bij jezelf in plaats van steeds maar op weg te zijn
  • liefdevolle en open aandacht te geven aan precies waar je bent en hoe je bent in dit moment
  • ontspanning toe te laten, waardoor je begint te rusten in je eigen energetische basis (grounding)
  • je open te stellen voor de inherent liefdevolle Zijnsruimte, warmte en liefde toe te laten en te geven aan jezelf
  • je eigen basale goedheid te herkennen en in contact daarmee te blijven in stressvolle situaties
  • zicht te krijgen op wat bevorderlijk is voor gezonde zelfliefde en wat niet
  • Het is overigens niet nodig om ervaring te hebben met meditatie of Zijnsoriëntatie.

Door Gezonde Zelfliefde langdurig te beoefenen en te trainen, word je presenter en liefdevoller naar jezelf en anderen. Door meer te rusten in je basis, word je onafhankelijker en ben je minder opgehangen aan ervaringen, aan dingen, aan relaties. Je staat losser, vrijer in het leven en krijgt daardoor helderder zicht op jouw reacties en handelen in het relationele veld. Je ontwikkelt spontane compassie en liefdevolle, heldere betrokkenheid die uitgaat naar alles en iedereen.

Alhoewel iedereen om te beginnen ‘al volkomen vrij’ is, vraagt het thuiskomen in en de belichaming van je al vrije aard veel toewijding, geduld en volharding. Daarom is het noodzakelijk om in je dagelijks leven regelmatig ruimte in te bouwen voor een breuk met je gewoonten en voor de ‘herinnering aan je vrije aard’. Je krijgt dan ook bij iedere bijeenkomst een hand-out en huiswerk mee, met het verzoek om de theorie tot je te nemen en thuis ‘de herinnering aan al-vrij-zijn’ te beoefenen.

De cursus Gezonde Zelfliefde is ontwikkeld door de Beroepsvereniging Leraren Zijnsoriëntatie (BLZ) in nauwe en inspirerende samenwerking met Hans Knibbe, grondlegger van Zijnsoriëntatie. De cursus wordt gegeven door Zijnsgeoriënteerde trainers/begeleiders die hiervoor geautoriseerd zijn door Hans Knibbe. Zowel op de school voor Zijnsoriëntatie als op andere locaties in het land wordt Gezonde Zelfliefde aangeboden.

Praktische informatie

Groep: vrijdagochtend
Locatie: Zicht op Zijn – Gaudilaan 37 – Almere
Data: start herfst 2021
Tijd: 9.30 – 12.30 uur
Leraar: Eefje van Vliet
Deelnemers: 10 personen

Vergoeding

Particulier: € 399,- incl. btw
Zelfstandige professionals: € 399,- excl. btw
Werkgever: € 613,- excl. btw
Tarief voor studenten* (MBO/HBO/WO): 50 % korting op de prijs van particulieren

Mocht je interesse of vragen hebben dan kan je contact opnemen via het contactformulier op de website of door te bellen naar 06 - 410 866 31.

Meditatie-ochtend+

Vanaf herfst 2021 gaan de tweewekelijkse meditatie-ochtenden van start in Almere Oosterwold. De meditatie-ochtenden zijn geschikt voor studenten die een Zijnsgeoriënteerde training bij mij, bij een andere Zijnsgeoriënteerd leraar of aan de School voor Zijnsoriëntatie hebben gevolgd.

meditatie ochtend In een groep is het vaak makkelijker om te mediteren; je perspectief te verhogen. Gezamenlijk rusten we in een manier van Zijn die veel opener, ruimer en meer contactvol is dan je gewend bent. De ochtenden bieden je ondersteuning in het wennen aan en stabiliseren van het zicht op je vrije aard.

In deze ochtenden wordt meditatie in beweging afgewisseld met zitmeditatie. Deze bijeenkomsten zal ik vormgeven aan de hand van een thema. Er is ruimte voor uitwisselen van ervaringen, beantwoorden van vragen en delen van inspiratie.

Praktische informatie

Locatie: Zicht op Zijn – Gaudílaan 37 – Almere
Tijd: start herfst 2021
Leraar: Eefje van Vliet
Tarief: Strippenkaart van € 99,- incl. btw voor zes bijeenkomsten, te gebruiken binnen 4 maanden. Als je in dezelfde periode ook deelneemt aan Bewegingsmeditatie, dan bedraagt een strippenkaart € 90,-.
Voorwaarden: Je kunt op elke datum starten in de oneven weken, breng me van te voren even op de hoogte van je komst.

Mocht je interesse of vragen hebben dan kan je contact opnemen via het contactformulier op de website of door te bellen naar 06 - 410 866 31.

Bewegingsmeditatie+

Vanaf herfst 2021 gaat de tweewekelijkse Bewegingsmeditatie van start in Almere Oosterwold. Bewegingsmeditatie is geschikt zowel voor beginners als voor degenen die al ervaring hebben met (Zijnsgeoriënteerde) meditatie.

bewegingsmeditatie Meditatie is een training van je aandacht. Hiervoor maken we gebruik van meditatie in beweging, zitmeditatie en visualisaties. Je leert rusten in een manier van Zijn die veel opener, ruimer en meer contactvol is dan je gewend bent.

Bij Bewegingsmeditatie ligt de nadruk op lijfelijk thuiskomen door middel van lichaamsenergetische oefeningen, adem, dans en bewustzijn. We eindigen elke bijeenkomst met een zitmeditatie. Tijdens de bijeenkomsten maak je onder andere contact met de stroming van je lichaamsenergie, ervaar je ontspanning en ontpantsering en ‘verwijl’ je in de stille ruimte van je geest.

Praktische informatie

Locatie: Zicht op Zijn – Gaudílaan 37 – Almere
Tijd: start herfst 2021
Leraar: Eefje van Vliet
Tarief: Strippenkaart van € 99,- incl. btw voor zes bijeenkomsten, te gebruiken binnen 4 maanden. Als je in dezelfde periode ook deelneemt aan de Meditatie-ochtenden, dan bedraagt een strippenkaart € 90,-.
Voorwaarden: Je kunt op elke datum starten in de even weken, breng me van te voren even op de hoogte van je komst.

Mocht je interesse of vragen hebben dan kan je contact opnemen via het contactformulier op de website of door te bellen naar 06 - 410 866 31.