Welkom

Groepsaanbod

Cursus BewegingsMeditatie+

bewegingsmeditatie In de cursus BewegingsMeditatie ligt de nadruk op lijfelijk thuiskomen door middel van lichaamsenergetische oefeningen, dans en meditatietechnieken.

Contact maken met je lichaam is een wijze van meditatiebeoefening. Ons lichaam is een poort naar Zijn. Door intiem te worden met jouw lichaam, kunnen de sensaties van je lichaam zich manifesteren als de oneindige aanwezigheid van Zijn. Alle sensaties en verschijnselen zijn van oorsprong open en vrij. Dit ervaren we in het hier en nu, in ons lichaam.

In zes bijeenkomsten maak je kennis met lichaamsenergetsiche oefeningen, bewegende meditatie, ademtechnieken, dans, visualisatie en zitmeditatie. Je maakt contact met de stroming van je lichaamsenergie, je ervaart ontspanning en ontpantsering. Je leert rusten in een manier van Zijn die opener, ruimer en meer contactvol is dan je gewend bent.

Je leert tevens de basis van meditatiebeoefening die je dagelijks thuis toe kan gaan passen. ​​​​​​​De cursus is geschikt voor een ieder die bekend of onbekend is met meditatie.

Praktische informatie

Groep: zaterdagochtend
Locatie: Zicht op Zijn – Gaudílaan 37 – Almere
Data: 04-02-23, 18-02-23, 04-03-23, 18-03-23, 01-04-23, 15-04-23
Tijd: 10:00-12:00

Vergoeding
Particulier: €197,- incl. btw
Zelfstandige professionals: €197,- excl. btw
Tarief voor studenten* (MBO/HBO/WO): 20% korting op de prijs van particulieren

Wanneer je tijdens het volgen van deze cursus deel wilt nemen aan een retraite in 2023, ontvang je een korting van € 20,-

Mocht je interesse of vragen hebben dan kan je contact opnemen via het contactformulier op de website of door te bellen naar 06 - 410 866 31.

Cursus Zijnsgeoriënteerde Meditatie +

Ontdek de rijkdom van Zijn

Meditatie neemt een belangrijke plaats in op het pad van Zijnsoriëntatie. Meditatie is een verzamelterm voor allerlei meditatievormen: zittend, staand, bewegend en visualiserend. Al deze meditatievormen zijn gericht op verschillende niveaus van je geest: van het meest concrete niveau tot het meest subtiele.

zijnsgeorienteerde meditatieHet kenmerkende van meditatie is dat je je geest uit zijn ‘Zijnsvergetelheid’ thuisbrengt naar zijn thuisbasis, naar Zijn. Vanuit evolutionair gevormde overlevingsdrang ben je gaan grijpen naar innerlijke- en uiterlijke ervaringen: gedachten, gevoelens en zintuiglijke indrukken. Door die grijpende aandacht verplaatst je gewicht zich van je basis, je Zijnsgrond, naar boven en naar buiten, naar alles wat je waarneemt. Dat trekt je uit je basis en brengt je ‘van huis’.

Meditatie brengt je weer terug in je Zijnsaard, die rijk is aan kwaliteiten zoals rust, blijdschap, geluk, liefde, schoonheid en helderheid. Je geest thuisbrengen is lijfelijk voelbaar als ontspanning, loslaten van pantsering, ervaren van stilte en van rijke kwaliteiten. Tegelijkertijd blijkt je thuis geen vaste plek te zijn waar je als het ware in kunt wonen. Je thuis is eerder ruimte, openheid, Zijn zelf.

In maart 2023 start de volgende cursus Zijnsgeoriënteerde Meditatie. In deze cursus maak je in acht bijeenkomsten kennis met meditatie in beweging, zitmeditatie en visualisatie volgens de Zijnsgeoriënteerde principes. Deze meditatievormen worden verkend, uitgelegd, geoefend en een aantal keren herhaald. Je mediteert ook thuis met ingesproken begeleide meditaties. Door regelmatig te oefenen zul je merken dat je beter in staat bent om los te koppelen van je gedachtestroom, dat je beter kunt ontspannen en meer gemak ervaart.

Na acht bijeenkomsten ben je in staat om zelf een dagelijkse meditatie-beoefening te doen met onderdelen zoals die in de cursus aangereikt zijn. Deze cursus is geschikt voor zowel mensen die geen enkele ervaring hebben met meditatie als voor mensen die dat wel hebben met andere meditatievormen.
De cursus wordt gegeven door een gediplomeerde leraar Zijnsoriëntatie die zes jaar in opleiding is geweest aan de school voor Zijnsoriëntatie.

Praktische informatie

Groep: zaterdagochtend
Locatie: Zicht op Zijn – Gaudílaan 37 – Almere
Data: 25-03, 08-04, 22-04, 06-05, 20-05, 03-6, 17-06, 01-07
Tijd: 10.00 – 13.00 uur

Vergoeding

Particulier: €423,- incl. btw
Zelfstandige professionals: €423,- excl. btw
Tarief voor studenten* (MBO/HBO/WO): 20% korting op de prijs van particulieren

Wanneer je tijdens het volgen van deze cursus deel wilt nemen aan een retraite in 2023, ontvang je een korting van € 20,-

Mocht je interesse of vragen hebben dan kan je contact opnemen via het contactformulier op de website of door te bellen naar 06 - 410 866 31.

Cursus Gezonde Zelfliefde +

Gezonde Zelfliefde is een cursus van acht dagdelen. Voor mensen die op meditatieve wijze het verschil willen leren kennen tussen gezonde en neurotische zelfliefde en tevens kennis willen maken met de Zijnsgeoriënteerde visie en werkwijze.

Gezonde Zelfliefde is een belangrijke basis van het Zijnsgeoriënteerde pad van Levenskunst. Het is liefde voor jezelf op een gezonde, niet-neurotische manier.

Gezonde Zelfliefde is niet altijd vanzelfsprekend aanwezig. Vaak zijn we helemaal niet zo liefdevol naar onszelf. Ongemerkt en chronisch herhalen we oude (overlevings-)patronen die ons opgetrokken, onrustig en onvervuld maken. Patronen die te weinig ruimte laten voor goede zelfzorg en liefde. We zien niet wat is, maar zijn op weg naar wat kan zijn. Daardoor verliezen we onze innerlijke rust, ons evenwicht en ons gevoel of besef van verbinding.

gezonde zelfliefdeIn de cursus ‘Gezonde Zelfliefde’ oefenen we met het doorbreken van die (overlevings-) patronen. We zullen niet rechtstreeks ingaan op de individuele ongezonde gewoontes en ‘goede voornemens’ van de deelnemers, we pakken het fundamenteler aan. Wel richten we ons direct op de rijkdom en compleetheid van wie je om te beginnen al bent, op je altijd al aanwezige vrije aard. Je leert om een breuk te maken met de patronen van je gewoonte-zelf. Patronen die je het zicht ontnemen op de inherente vrijheid van je natuurlijke, niet door je geschiedenis aangetaste aard. Gezonde Zelfliefde heeft dus vooral te maken met het hervinden van wie je al bent op een fundamenteler en intiemer niveau dan wie je denkt te zijn als je ‘gewoonte-zelf’.

Dit doen we door te mediteren en te leren je blikrichting om te draaien van ‘daar en dan’ naar ‘hier en nu’. Zo kom je weer in contact met het meest nabije, met hoe het nu is en wie je nu bent. Je leert jezelf in een liefdevol licht te plaatsen, waardoor je zowel psychologische gezondheid en welbevinden opbouwt, als diepgaand thuiskomt in je natuurlijke, liefdevolle Zijnsaard.

In de cursus Gezonde Zelfliefde leer je:

  • stil te staan bij jezelf in plaats van steeds maar op weg te zijn
  • liefdevolle en open aandacht te geven aan precies waar je bent en hoe je bent in dit moment
  • ontspanning toe te laten, waardoor je begint te rusten in je eigen energetische basis (grounding)
  • je open te stellen voor de inherent liefdevolle Zijnsruimte, warmte en liefde toe te laten en te geven aan jezelf
  • je eigen basale goedheid te herkennen en in contact daarmee te blijven in stressvolle situaties
  • zicht te krijgen op wat bevorderlijk is voor gezonde zelfliefde en wat niet
  • Het is overigens niet nodig om ervaring te hebben met meditatie of Zijnsoriëntatie.

Door Gezonde Zelfliefde langdurig te beoefenen en te trainen, word je presenter en liefdevoller naar jezelf en anderen. Door meer te rusten in je basis, word je onafhankelijker en ben je minder opgehangen aan ervaringen, aan dingen, aan relaties. Je staat losser, vrijer in het leven en krijgt daardoor helderder zicht op jouw reacties en handelen in het relationele veld. Je ontwikkelt spontane compassie en liefdevolle, heldere betrokkenheid die uitgaat naar alles en iedereen.

Alhoewel iedereen om te beginnen ‘al volkomen vrij’ is, vraagt het thuiskomen in en de belichaming van je al vrije aard veel toewijding, geduld en volharding. Daarom is het noodzakelijk om in je dagelijks leven regelmatig ruimte in te bouwen voor een breuk met je gewoonten en voor de ‘herinnering aan je vrije aard’. Je krijgt dan ook bij iedere bijeenkomst een hand-out en huiswerk mee, met het verzoek om de theorie tot je te nemen en thuis ‘de herinnering aan al-vrij-zijn’ te beoefenen.

De cursus Gezonde Zelfliefde is ontwikkeld door de Beroepsvereniging Leraren Zijnsoriëntatie (BLZ) in nauwe en inspirerende samenwerking met Hans Knibbe, grondlegger van Zijnsoriëntatie. De cursus wordt gegeven door Zijnsgeoriënteerde trainers/begeleiders die hiervoor geautoriseerd zijn door Hans Knibbe. Zowel op de school voor Zijnsoriëntatie als op andere locaties in het land wordt Gezonde Zelfliefde aangeboden.

Praktische informatie

Groep: 'Gezonde Zelfliefde' zal plaatsvinden op vrijdagochtenden
Locatie: Zicht op Zijn – Gaudilaan 37 – Almere
Data: 24-03-23, 07-04-23, 21-04-23, 05-05-23 (onder voorbehoud), 19-05-23, 02-06-23, 16-06-23, 30-06-23
Tijd: 9.30 – 12.30 uur
Leraar: Eefje van Vliet

Vergoeding

Particulier: € 423,- incl. btw
Zelfstandige professionals: € 423,- excl. btw
Tarief voor studenten* (MBO/HBO/WO): 20 % korting op de prijs van particulieren

Wanneer je tijdens het volgen van deze training deel wilt nemen aan een retraite in 2023, ontvang je een korting van € 20,-

Mocht je interesse of vragen hebben dan kan je contact opnemen via het contactformulier op de website of door te bellen naar 06 - 410 866 31.

Vervolgtraining Zijnsgeoriënteerde Meditatie (gestart)+

“Er is een grote schat in ons. Een onuitputtelijke bron van rijkdom, liefde en helderheid. Dat is onze diepste aard, onze Zijnsgrond.” (Hans Knibbe)

Meditatie neemt een belangrijke plaats in op het pad van Zijnsoriëntatie. Meditatie herinnert je aan je Zijnsaard. Contact maken met de essentie van je aard is een diepgaande herontdekking van 'wie je bent'. De lichtheid, levendigheid en liefde van je wezen kunnen vrijkomen. Je ervaart verbinding met jezelf, de ander en al het bestaande.

In de vervolgtraining Zijnsgeoriënteerde meditatie geef je je lichaam, energie en geest -via de kunst van mediteren- de mogelijkheid om te ontspannen in openheid van Zijn. De training is erop gericht je toe te wenden naar jouw Zijnsaard, het gewicht daar te leggen en je keuzes van daaruit te maken. Je leert liefdevol en helder nabij jezelf te zijn, oefent in je kenbaar te maken en doen wat je wilt vanuit vrijheid in verbinding.

De vervolgtraining bestaat uit zeven zaterdagochtenden, een padcaochdag en optioneel een driedaagse retraite. In de tussenliggende dagen beoefen je zelfstandig thuis waarvoor je opdrachten, suggesties en materialen krijgt. Naast de trainingsdagen kun je elkaar ontmoeten in een groepje of tweetal op een tijdstip dat jullie past. Je wisselt uit, mediteert en beoefent samen.

Praktische informatie

Groep: De vervolgtraining zal plaatsvinden op zaterdagochtenden van 10u tot 12:30.
Locatie: Zicht op Zijn – Gaudílaan 37 – Almere
Data:
* 3 september, 17 september, 1 oktober, 15 oktober, 5 november, 19 november, 16 t/m 18 december retraite (optioneel), 14 januari (padcoachdag), 28 januari.
* Wanneer je tijdens het volgen van een training deel wilt nemen aan een van de retraites, ontvang je een korting van € 20,-.
Tijd: 10:00 - 12:30, padcoachdag van 10:00 tot 16:30
Tarief: € 390,- incl. btw

Retraite+

“Er is een grote schat in ons. Een onuitputtelijke bron van rijkdom, liefde en helderheid. Dat is onze diepste aard, onze Zijnsgrond.” (Hans Knibbe)

retraite Retraites zijn enorm waardevol op jouw persoonlijke en spirituele pad. Deze bieden je de kans om langduriger te rusten in en wennen aan de vrije en liefdevolle dimensie in jou.

In Zijnsgeoriënteerde retraites passen we lichaamsenergische oefeningen, meditatie in beweging, zitmeditatie en visualisaties toe en werken met de kracht van stilte.

Er is gelegenheid voor delen en stellen van vragen. De retraite is geschikt voor eenieder die een Zijnsgeoriënteerde training heeft gevolgd bij mij, bij een van mijn Zijnsgeoriënteerde collega's of aan de School voor Zijnsoriëntatie en deelnemers van Bewegingsmeditatie.

Wanneer je tijdens het volgen van een training deel wilt nemen aan een retraite in 2023, ontvang je een korting van € 20,-.

Praktische informatie

Locatie: Zicht op Zijn – Gaudílaan 37 – Almere
Data: Volgt nog

In de omgeving Oosterwold zijn voldoende overnachtingsmogelijkheden. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn dan stuur ik je de overnachtingslijst toe.

Mocht je interesse of vragen hebben dan kan je contact opnemen via het contactformulier op de website of door te bellen naar 06 - 410 866 31.