Welkom

Groepsaanbod

Meditatie- en Compassietraining ’24 / ‘25 +


Leven vanuit je vrije, authentieke en liefdevolle aard
in verbinding met de wereld om je heen.

Meditatie is een prachtig hulpmiddel in het thuisbrengen van je geest. Je geest kan druk, afgeleid of afwezig zijn, waarbij je merkt dat je geen regie hebt over je eigen geest. Er zijn veel eeuwenoude meditatietechnieken om je geest thuis te leren brengen. Meditatie wordt ook weleens ‘de viering van de vrije staat’ genoemd. Van nature is je geest vrij, open en liefdevol van aard.

We richten ons in de training direct op de rijkdom en compleetheid van wie je om te beginnen al bent, op je altijd al aanwezige vrije aard. Daarnaast leer je om een breuk te maken met de negatieve of belemmerende patronen van je gewoonte-zelf, de patronen die je het zicht ontnemen op de inherente vrijheid van je natuurlijke aard.

Het thuisbrengen van je geest is lijfelijk voelbaar als ontspanning, verzachting en het loslaten van pantsering. Daarnaast ervaar je kwaliteiten zoals rust, blijdschap, geluk, liefde, schoonheid en helderheid. Tegelijkertijd blijkt je ‘thuis’ geen vaste plek te zijn waar je als het ware in kunt wonen. Je thuis is eerder ruimte, openheid, Zijn zelf.

Meditatie is een verzamelterm voor allerlei meditatievormen. Je kan zittend, staand, bewegend en visualiserend mediteren. Al deze meditatievormen zijn gericht op verschillende niveaus van je geest, van het meest concrete niveau tot het meest subtiele. In de training zullen deze meditatievormen beoefend worden.

Compassie, in de vorm van zelfcompassie en compassie voor anderen, is belangrijk naast meditatiebeoefening. Vaak zijn we helemaal niet zo liefdevol naar onszelf. Ongemerkt en chronisch herhalen we oude (overlevings-)patronen die ons negatief, onrustig of onvervuld maken. Deze patronen laten weinig ruimte voor goede zelfzorg en liefde. Daardoor verliezen we onze innerlijke rust, gevoel van rust en tevredenheid, ons evenwicht en ons gevoel of besef van verbinding met de mensen om ons heen.

Op innerlijk niveau trainen we om liefdevol en constructief met gedachten en emoties om te gaan. We werken met aanwezig zijn bij jezelf en je geest bevrijden van zijn denkspelletjes en patronen. Je leert jezelf in een liefdevol licht te plaatsen, waardoor je zowel psychologische gezondheid en welbevinden opbouwt als diepgaand thuiskomt in je natuurlijke en liefdevolle aard.

Je leert je hart te openen naar anderen en moeilijke situaties in je leven, gemakkelijker door het leven te reizen en op nieuwe en creatieve manieren op problemen en uitdagingen te reageren. Met behulp van eenvoudige maar diepgaande, contemplatieve technieken leer je hoe je deze op constructieve en nuttige manieren kunt gebruiken.

Praktische informatie

Op zaterdag 28 september 2024 van 10u – 11.30 is het mogelijk om kennis te maken. Tijdens deze bijeenkomst kan je een aantal meditatievormen ervaren en meer zicht krijgen op de inhoud van deze training. Er is ruimte om kennis te maken met de leraar en om vragen te stellen. Meld je hiervoor aan via het contactformulier op de website of door te bellen naar 06 - 410 866 31.

De training bestaat uit 10 bijeenkomsten meditatie- en compassiebeoefening en optioneel 1 stiltedag. Elke bijeenkomst start met een meditatie, deze worden opgenomen en krijg je na afloop toegezonden. Bij de training hoort een online intakegesprek van ongeveer 20 minuten.

Groep: Zaterdagen van 10:00 - 13:00
Locatie: Zicht op Zijn – Gaudilaan 37 – Almere
Data meditatie- en compassiebeoefening: 28-10-24, 09-11-24, 23-11-24, 07-12-24, 04-01-25, 25-01-25, 15-02-25, 01-03-25, 15-03-25, 29-03-25
Optionele stiltedag: in overleg
Leraar: Eefje van Vliet

Investering:

Particulier: € 535,- incl. btw
Kleine inkomens: € 490,- incl. btw

Aanmelden en vragen

Mocht je interesse of vragen hebben dan kan je contact opnemen via het contactformulier op de website of door te bellen naar 06 - 410 866 31. Vóór deelname houden we een intake en kijken we samen of de training je past.

Meditatie- en Compassie Vervolgtraining ‘24 / ’25+


Leven vanuit je vrije, authentieke en liefdevolle aard
in verbinding met de wereld om je heen.

In deze training is er veel aandacht voor het rusten in basic goodness, die in eenieder inherent aanwezig is. Je leert vertrouwend te rusten in je basis en diepe compassie voor jezelf en anderen te ontwikkelen zodat de liefde en helderheid van je aard toegang tot jou kan krijgen. Je wordt presenter en liefdevoller, staat losser en vrijer in het leven en ontwikkelt liefdevolle betrokkenheid naar jezelf en anderen.

Naast zeven bijeenkomsten gericht op meditatie- en compassiebeoefening, zijn er ook twee integratie-bijeenkomsten en optioneel twee stiltedagen. De bijeenkomsten dragen bij aan het levend houden van je meditatiebeoefening en aan integratie in je dagelijks leven. De twee retraitedagen bieden ons de mogelijkheid om te verdiepen.
Elke bijeenkomst start met een meditatie, de meditaties worden opgenomen en krijg je na afloop toegezonden.

Voor wie is deze training?
Deze training is een vervolg van de meditatie- en compassietraining. De training sluit ook aan op studenten die Gezonde Zelfliefde, Zijnsgeoriënteerde meditatie of Bewegingsmeditatie gevolgd hebben. Bij de training hoort een online intakegesprek van ongeveer 20 minuten.

Praktische informatie
Meditatie & compassie bijeenkomsten

Groep: Zondagen 10:00 - 13:00 uur
Data: 27-10-24, 17-11-24, 08-12-24, 12-01-25, 02-02-25, 23-03-25, 13-04-25
Locatie: Zicht op Zijn – Gaudilaan 37 – Almere
Tijd: 10:00 – 13:00 uur
Leraar: Eefje van Vliet

Meditatie Integratie bijeenkomsten

Zondag 10.00 – 14.30 uur (duur afhankelijk van de grootte van de groep)
Data: 08-12-24, 23-02-25
Locatie: Zicht op Zijn – Gaudílaan 37 – Almere
Optionele stiltedagen: in overleg

Investering

Particulier: € 525,- incl. btw
Kleine inkomens: € 480,- incl. btw

Aanmelden en vragen

Mocht je interesse of vragen hebben dan kan je contact opnemen via het contactformulier op de website of door te bellen naar 06 - 410 866 31.

Jaartraining ‘Vrijheid van Zijn’ ‘24 / ‘25 +


Met een groep een jaar op het pad van verlichte levenskunst.
Richten op datgene in jou dat van nature vrij, heel en stralend is.
Belichamen van de levenslust en joy van Zijn.

Zijnsoriëntatie wijst naar de ongeconditioneerde, vrije dimensie in ons. Hoewel je vrije aard altijd aanwezig is, moet zij ook tot bewustzijn worden gebracht. Je leert in deze training op steeds subtieler niveau, het contrast kennen tussen de gestolde werkelijkheidsbeleving van je geconditioneerde psyche en het rusten in de oorspronkelijke openheid van jouw Zijnsaard.

Het belichamen van Zijn is de manifestatie van jouw vrije aard. Het belichamen van jouw authentieke en vrije vorm heeft alles te maken met ruimte geven aan de levensenergie die altijd al volledig aanwezig is in jou, maar die je gewoonlijk bedekt leeft. Je leert deze energie toe te staan, toe te eigenen en te belichamen.

Door je muzisch minnend te verbinden met jouw energie word je als het ware schoongespoeld van de energetische neerslag van je gewoontepatronen uit je geschiedenis. Door middel van energetisch lichaamswerk, meditatie in beweging, dans, visualisatie en meditatie leer je verbinding te maken met je vrije aard en met de rijkdom en stroming die daarin van nature aanwezig is.

Het is een levenskunst om jouw authenticiteit vorm te geven, soms ook op plaatsen waar je je eigen vorm nog niet of niet zo goed kent, en het vraagt moed om deze vorm te geven in je dagelijkse leven. Alle oefeningen zijn erop gericht om de rijkdom van jouw vrije wezen naar de voorgrond te brengen, erin te leren rusten en dit daadwerkelijk vorm te geven in je leven.

Voor wie

Deze training is geschikt voor studenten die bekend zijn met Zijnsoriëntatie en interesse hebben in verdiepende beoefening.

Deze jaartraining is passend voor jou als:
 • Je middels Zijnsoriëntie je vrije aard wilt herinneren en er stabieler in wilt leren rusten.
 • Je authentieke vrije aard wilt leren belichamen en de gronding van je daadkracht wilt vergroten.
 • Je meer verbinding wilt met de levenskracht en kwaliteiten die aanwezig zijn in jou.
 • Deze kracht en kwaliteiten meer belichamen in jouw dagelijks leven en inzetten voor wat je dierbaar is.
 • Je vanuit intieme presentie met jezelf in relatie wilt zijn.
 • Je in enigermate ervaring hebt met Zijnsoriëntatie.
 • Je een meditatie-practise hebt of een bereidheid dit een vaste plek te gaan geven.

De training bestaat uit:
 • 4 meditatie-ochtenden
 • 3 meditatie-integratie bijeenkomsten
 • 1 tweedaagse; gericht op het rusten in jouw vrije aard
 • 1 Retraite van 3 dagen en 2 nachten; gericht op het belichamen van jouw vrije aard
 • Elke bijeenkomst start met een meditatie, deze meditatie wordt opgenomen en krijg je na afloop toegezonden.
 • Bij de jaartraining hoort een online intakegesprek van ongeveer 20 minuten en een tussentijds online evaluatiegesprek van ongeveer 20 minuten.

De training vraagt van jou:

 • Dagelijks minimaal 20 minuten meditatie beoefening. Hiervoor krijg je opdrachten mee en ontvang je geluidsbestanden.
 • Studie in de vorm van het lezen van speciaal uitgekozen boek(en) en de aangeboden hand-out die bij de jaartraining hoort.
 • Samenkomst met een buddy of groep tussen de bijeenkomsten in om jouw inzicht verder te verkennen en te verdiepen. Tevens ontvang je hiervoor een leidraad en structuren waarmee je kunt oefenen.

Praktische informatie
Meditatie-ochtenden (4x):

Zaterdag van 10.00 – 13.00 uur
Data: 21-09-24, 14-12-24, 11-01-25, 08-03-25
Locatie: Zicht op Zijn – Gaudílaan 37 – Almere

Meditatie Integratie bijeenkomsten (3x):

Zaterdag 9.30 – 13.30 uur (duur afhankelijk van de grootte van de groep)
Data: 16-11-24, 08-02-25, 19-04-25
Locatie : Zicht op Zijn – Gaudílaan 37 – Almere

Tweedaagse retraite:

Vrijdag van 10.00 – 17.00 en zaterdag van 10.00 – 17.00 uur
Data: 18 en 19 oktober 2024
Locatie: Zicht op Zijn – Gaudílaan 37 – Almere

Driedaagse retraite:

Data: 13, 14 en 15 juni 2025
Start vrijdag 11.00 uur op 13 juni, einde om 16.00 uur op 15 juni
Locatie: Centrum Welhoven Werkhorstlaan 2, 8385 GJ Vledderveen

Investering:

Particulier: € 1.450
Kleine inkomens: € 1.395

Aanmelden en vragen

Mocht je interesse of vragen hebben dan kan je contact opnemen via het contactformulier op de website of door te bellen naar 06 - 410 866 31. Vóór deelname houden we een intake en kijken we samen of de training je past.