Welkom

Groepsaanbod

Jaartraining Belichaming van Zijn '23/'24+

Met een groep een jaar op het pad van verlichte levenskunst. Richten op datgene in jou wat natuurlijk, vrij, heel en stralend is. Belichamen van de levenslust en joy van Zijn.

Deze jaartraining richt zich op de belichaming van Zijn. Het belichamen van Zijn is het belichamen van jouw natuurlijke vrije seksuele aard. Het ontwaken van de rijkdom en vrijheid van Zijn heeft alles te maken met ruimte geven aan de seksuele energie die altijd al volledig aanwezig is in jou, maar die je gewoonlijk bedekt leeft. Je leert deze energie toe te staan, toe te eigenen en te belichamen.

Het vraagt om een breuk te maken met je gewoontepatronen die jou al heel lang van dienst zijn. Door je muzisch minnend te verbinden met jouw seksuele energie word je als het ware schoongespoeld van de energetische neerslag van je gewoontepatronen uit je geschiedenis.

Door middel van energetisch lichaamswerk, meditatie in beweging, dans, visualisatie en meditatie leer je verbinding te maken met je vrije seksuele aard en met de rijkdom en stroming die daarin van nature aanwezig is.

Het is levenskunst om jouw authenticiteit vorm te geven, soms ook op plaatsen waar je je eigen vorm nog niet of niet zo goed kent, en het vraagt moed om deze vorm te geven in je dagelijkse leven.

Alle oefeningen zijn erop gericht om de rijkdom van jouw vrije wezen naar de voorgrond te brengen, erin te leren rusten en dit daadwerkelijk vorm te geven in je leven.

Deze jaartraining is passend voor jou als:

 • Je middels Zijnsoriëntie je vrije aard wilt herinneren en er stabieler in wilt leren rusten.
 • Je je vrije aard wilt leren belichamen en de de gronding van je daadkracht wilt vergroten.
 • Je meer verbinding wilt met de seksuele, creatieve levenskracht en kwaliteiten die aanwezig zijn in jou.
 • Deze kracht en kwaliteiten meer belichamen in jouw dagelijks leven en inzetten voor wat je dierbaar is.
 • Je vanuit intieme presentie met jezelf in relatie wilt zijn.
 • Je in eniger mate ervaring hebt met Zijnsoriëntatie.
 • Je een meditatie-practise hebt of een bereidheid dit een vaste plek te gaan geven.

Welke unieke vorm krijgt deze seksuele levenskracht in jou? En hoe wil jij deze kracht die tot je beschikking staat gebruiken? Deze training biedt een ruimte om jezelf te leren kennen als vrij seksueel wezen, jouw lust voor het leven te laten stromen, het te belichamen en toe te wijden aan datgene wat jou dierbaar is. Om te ont-dekken wie jij ten diepste bent en daarmee volledig in relatie te zijn met jezelf, het leven en een ander.

De training bestaat uit:
 • 1 x Retraite van 3 dagen en 2 nachten. Deze retraite is gericht op het ontwaken in jouw vrije seksuele aard. ~ We verblijven op een prachtige groene locatie aan zee, in een klooster van serene eenvoud.
 • 6 x Bewegingsmeditatie. Gericht op belichaming van jouw vrije seksuele aard met behulp van energetisch lichaamswerk, meditatie in beweging, dans, visualisatie en meditatie.
 • 4 x Integratiedagen, gericht op belichaming van Zijn in je dagelijks leven.
 • 1 x Tweedaagse. Inspiratie en verdieping gericht op psychologische vaardigheden.

Elke bijeenkomst start met een meditatie in beweging. Deze meditatie wordt opgenomen en krijg je na afloop toegezonden.

De training vraagt van jou:
 • Dagelijks 20 minuten meditatie beoefening. Hiervoor krijg je opdrachten mee en ontvang je geluidsbestanden.
 • Studie in de vorm van het lezen van speciaal uitgekozen boek(en) en de aangeboden hand-out die bij de jaartraining hoort.
 • Samenkomst met een buddy tussen de bijeenkomsten in om jouw inzicht verder te verkennen en te verdiepen. Tevens ontvang je structuren waarmee je kunt oefenen.

Praktische informatie

Deze jaartraining is vormgegeven in samenwerking met collega Natalja van de Louw (https://hetzijnshuis.nl/). De 3daagse retraite wordt gezamenlijk met haar en haar jaargroep gegeven. De overige onderdelen vinden plaats in een gesloten groep op locatie in Almere.

Bewegingsmeditatie:

Zaterdag van 10.00 – 12.00 uur
23-09-23, 21-10-23, 06-01-24, 02-03-24, 11-05-24, 08-06-24
Locatie: Zicht op Zijn – Gaudílaan 37 – Almere

Integratiedagen:

Zaterdag 09.30 – 13.30 uur
11-11-23, 10-02-24, 23-03-24, 29-06-23
Locatie: Zicht op Zijn – Gaudílaan 37 – Almere

Retraite:

8, 9 en 10 december 2023
Start vrijdag 15.00 uur tot zondag 17.00 uur. Welkom vanaf vrijdag 14.00 uur. Inclusief overnachtingen en maaltijden.
Locatie: Lioba klooster, Herenweg 85, Egmond-Binnen

Tweedaagse:

Vrijdag van 09.30 – 16.30 en zaterdag van 09.30 – 16.30 uur
12-04-24, 13-04-24
Locatie: Zicht op Zijn – Gaudílaan 37 – Almere

Kosten

De investering voor deze jaartraining is: € 1140
Opbouw kosten:
Retraite, inclusief overnachtingen en maaltijden: € 420
Bewegingsmeditaties, integratiedagen en tweedaagse: € 720
Kosten voor kleine inkomens: € 1026

Aanmelden en vragen

Mocht je interesse of vragen hebben dan kan je contact opnemen via het contactformulier op de website of door te bellen naar 06 - 410 866 31. Vóór deelname houden we een intake en kijken we samen of de training je past.

Training ‘Vrijheid van Zijn’ ‘23 / ‘24 +

Het is mogelijk om een bron van geluk en wijsheid aan te boren in onszelf. Die bron, onze Zijnsaard, ontsluit zich als we in de openheid van Zijn rusten. Hans Knibbe

Zijnsoriëntatie wijst naar de ongeconditioneerde, vrije dimensie in ons. Hoewel je vrije aard altijd aanwezig is, moet zij ook tot bewustzijn worden gebracht. Zijnsgeoriënteerde meditatiebeoefening herinnert je aan deze dimensie, jouw Zijnsaard.

Je leert in deze training het contrast kennen tussen de gestolde werkelijkheidsbeleving van je geconditioneerde psyche en het rusten in de oorspronkelijke openheid van jouw Zijnsaard. Rusten in de aard van jouw geest vraagt om mentale vastigheden te doorzien en los te laten. In deze training zullen we dit beoefenen en daardoor steeds meer gewend raken aan de open en vrije dimensie in jou.

Literatuurstudie is onderdeel van deze training, we laten ons oa. inspireren door het boek ‘Zie je bent al vrij’ van Hans Knibbe. In deze training zal er veel tijd besteed worden aan meditatiebeoefening. Tijdens de meditatie-integratie dagen is er ook aandacht voor het centraal stellen van je Zijnsaard in je dagelijks leven.

Voor wie

Deze training is geschikt voor studenten die al langere tijd bekend zijn met Zijnsoriëntatie en interesse hebben in verdere beoefening.

De training bestaat uit:
 • 4 meditatie-ochtenden
 • 3 meditatie-integratie bijeenkomsten
 • 1 tweedaagse; verdieping Rusten in Zijn
 • Optioneel: 1 x Retraite van 3 dagen en 2 nachten. Deze retraite is gericht op het ontwaken in jouw vrije seksuele aard.

Elke bijeenkomst start met een meditatie in beweging. Deze meditatie wordt opgenomen en krijg je na afloop toegezonden.

De training vraagt van jou:
 • Dagelijks 20 minuten meditatie beoefening. Hiervoor krijg je opdrachten mee en ontvang je geluidsbestanden.
 • Studie in de vorm van het lezen van speciaal uitgekozen boek(en) en de aangeboden hand-out die bij de jaartraining hoort.
 • Samenkomst met een buddy tussen de bijeenkomsten in om jouw inzicht verder te verkennen en te verdiepen. Tevens ontvang je structuren waarmee je kunt oefenen.

Praktische informatie
Meditatie-ochtenden:

Zaterdag van 10.00 – 12.00 uur
Data: 30-09-23, 14-10-23, 18-11-23, 17-02-24
Locatie: Zicht op Zijn – Gaudílaan 37 – Almere

Meditatie Integratie bijeenkomst:

Zaterdag 09.30 – 13.30 uur (duur afhankelijk van de grootte van de groep)
Data: 28-10-23, 20-01-24, 16-03-24
Locatie : Zicht op Zijn – Gaudílaan 37 – Almere

Tweedaagse:

Vrijdag van 09.30 – 16.30 en zaterdag van 09.30 – 16.30 uur
Data: 26-04-24, 27-04-24
Locatie: Zicht op Zijn – Gaudílaan 37 – Almere

Retraite (optioneel):

Data: 8, 9 en 10 december 2023
Start vrijdag 15.00 uur tot zondag 17.00 uur. Welkom vanaf vrijdag 14.00 uur. Inclusief overnachtingen en maaltijden.
Locatie: Lioba klooster, Herenweg 85, Egmond-Binnen

Kosten

De investering voor deze training is: € 578
Kosten voor kleine inkomens: € 507
Deze training inclusief retraite bedraagt: € 998

Aanmelden en vragen

Mocht je interesse of vragen hebben dan kan je contact opnemen via het contactformulier op de website of door te bellen naar 06 - 410 866 31. Vóór deelname houden we een intake en kijken we samen of de training je past.

Cursus Gezonde Zelfliefde +

Gezonde Zelfliefde is een cursus van acht dagdelen. Voor mensen die op meditatieve wijze het verschil willen leren kennen tussen gezonde en neurotische zelfliefde en tevens kennis willen maken met de Zijnsgeoriënteerde visie en werkwijze.

Gezonde Zelfliefde is een belangrijke basis van het Zijnsgeoriënteerde pad van Levenskunst. Het is liefde voor jezelf op een gezonde, niet-neurotische manier.

Gezonde Zelfliefde is niet altijd vanzelfsprekend aanwezig. Vaak zijn we helemaal niet zo liefdevol naar onszelf. Ongemerkt en chronisch herhalen we oude (overlevings-)patronen die ons opgetrokken, onrustig en onvervuld maken. Patronen die te weinig ruimte laten voor goede zelfzorg en liefde. We zien niet wat is, maar zijn op weg naar wat kan zijn. Daardoor verliezen we onze innerlijke rust, ons evenwicht en ons gevoel of besef van verbinding.

gezonde zelfliefdeIn de cursus ‘Gezonde Zelfliefde’ oefenen we met het doorbreken van die (overlevings-) patronen. We zullen niet rechtstreeks ingaan op de individuele ongezonde gewoontes en ‘goede voornemens’ van de deelnemers, we pakken het fundamenteler aan. Wel richten we ons direct op de rijkdom en compleetheid van wie je om te beginnen al bent, op je altijd al aanwezige vrije aard. Je leert om een breuk te maken met de patronen van je gewoonte-zelf. Patronen die je het zicht ontnemen op de inherente vrijheid van je natuurlijke, niet door je geschiedenis aangetaste aard. Gezonde Zelfliefde heeft dus vooral te maken met het hervinden van wie je al bent op een fundamenteler en intiemer niveau dan wie je denkt te zijn als je ‘gewoonte-zelf’.

Dit doen we door te mediteren en te leren je blikrichting om te draaien van ‘daar en dan’ naar ‘hier en nu’. Zo kom je weer in contact met het meest nabije, met hoe het nu is en wie je nu bent. Je leert jezelf in een liefdevol licht te plaatsen, waardoor je zowel psychologische gezondheid en welbevinden opbouwt, als diepgaand thuiskomt in je natuurlijke, liefdevolle Zijnsaard.

In de cursus Gezonde Zelfliefde leer je:

 • stil te staan bij jezelf in plaats van steeds maar op weg te zijn
 • liefdevolle en open aandacht te geven aan precies waar je bent en hoe je bent in dit moment
 • ontspanning toe te laten, waardoor je begint te rusten in je eigen energetische basis (grounding)
 • je open te stellen voor de inherent liefdevolle Zijnsruimte, warmte en liefde toe te laten en te geven aan jezelf
 • je eigen basale goedheid te herkennen en in contact daarmee te blijven in stressvolle situaties
 • zicht te krijgen op wat bevorderlijk is voor gezonde zelfliefde en wat niet
 • Het is overigens niet nodig om ervaring te hebben met meditatie of Zijnsoriëntatie.

Door Gezonde Zelfliefde langdurig te beoefenen en te trainen, word je presenter en liefdevoller naar jezelf en anderen. Door meer te rusten in je basis, word je onafhankelijker en ben je minder opgehangen aan ervaringen, aan dingen, aan relaties. Je staat losser, vrijer in het leven en krijgt daardoor helderder zicht op jouw reacties en handelen in het relationele veld. Je ontwikkelt spontane compassie en liefdevolle, heldere betrokkenheid die uitgaat naar alles en iedereen.

Alhoewel iedereen om te beginnen ‘al volkomen vrij’ is, vraagt het thuiskomen in en de belichaming van je al vrije aard veel toewijding, geduld en volharding. Daarom is het noodzakelijk om in je dagelijks leven regelmatig ruimte in te bouwen voor een breuk met je gewoonten en voor de ‘herinnering aan je vrije aard’. Je krijgt dan ook bij iedere bijeenkomst een hand-out en huiswerk mee, met het verzoek om de theorie tot je te nemen en thuis ‘de herinnering aan al-vrij-zijn’ te beoefenen.

De cursus Gezonde Zelfliefde is ontwikkeld door de Beroepsvereniging Leraren Zijnsoriëntatie (BLZ) in nauwe en inspirerende samenwerking met Hans Knibbe, grondlegger van Zijnsoriëntatie. De cursus wordt gegeven door Zijnsgeoriënteerde trainers/begeleiders die hiervoor geautoriseerd zijn door Hans Knibbe. Zowel op de school voor Zijnsoriëntatie als op andere locaties in het land wordt Gezonde Zelfliefde aangeboden.

Praktische informatie

Groep: Zondagen
Locatie: Zicht op Zijn – Gaudilaan 37 – Almere
Data: 22-10-23, 05-11-23, 19-11-23, 03-12-23, 17-12-23, 14-01-24, 28-01-24, 11-02-24
Tijd: 10:00 – 13:00 uur
Leraar: Eefje van Vliet

Tarieven

Particulier: € 441,- incl. btw
Student (mbo, hbo, wo 20% korting): € 352,80 incl. btw
Zelfstandige professionals: € 441,- excl. btw
Werkgever: € 677,- excl. btw

Wanneer je tijdens het volgen van deze training deel wilt nemen aan een retraite in 2023, ontvang je een korting van € 20,-

Mocht je interesse of vragen hebben dan kan je contact opnemen via het contactformulier op de website of door te bellen naar 06 - 410 866 31.

Cursus BewegingsMeditatie+

bewegingsmeditatie Onze energiehuishouding, de wijze waarop onze energie vrijuit kan stromen of juist geblokkeerd is, bepaald in hoge mate de staat waarin we ons bevinden. In de cursus BewegingsMeditatie ligt de nadruk op lijfelijk thuiskomen door middel van lichaamsenergetische oefeningen en meditiatietechnieken.

Met behulp van de energetsiche - en meditatie oefeningen maak je contact met de stroming van je lichaamsenergie, je ervaart ontspanning en ontpantsering. Het is een gewenningsproces om te ontspannen, zacht te worden, je opgetrokkenheid los te laten en te rusten in de ruimte van je geest. Je leert rusten in een manier van Zijn die opener, ruimer en meer contactvol is dan je gewend bent.

In zes bijeenkomsten maak je onder andere kennis met bewegende meditatie, ademtechnieken, dans, visualisatie en zitmeditatie. Je leert de basis van meditatiebeoefening die je dagelijks thuis toe kan gaan passen. De cursus is geschikt voor voor een ieder die bekend of onbekend is met meditatie.

Praktische informatie

Groep: weekend, van 10u - 12u
Locatie: Zicht op Zijn – Gaudílaan 37 – Almere
Data: 18-02-24, 10-03-24, 31-03-24, 14-04-24, 27-04-24, laatste datum in overleg
Deelnemers: 4-10 personen
Werkvormen: meditatie in beweging, dans, visualisaties, ademtechnieken en zitmeditatie

Vergoeding

Particulier: €228,- incl. btw
Zelfstandige professionals: €228,- excl. btw
Tarief voor studenten* (MBO/HBO/WO): 20% korting op de prijs van particulieren

Mocht je interesse of vragen hebben dan kan je contact opnemen via het contactformulier op de website of door te bellen naar 06 - 410 866 31.

Cursus Zijnsgeoriënteerde Meditatie +

Ontdek de rijkdom van Zijn

Meditatie neemt een belangrijke plaats in op het pad van Zijnsoriëntatie. Meditatie is een verzamelterm voor allerlei meditatievormen: zittend, staand, bewegend en visualiserend. Al deze meditatievormen zijn gericht op verschillende niveaus van je geest: van het meest concrete niveau tot het meest subtiele.

zijnsgeorienteerde meditatieHet kenmerkende van meditatie is dat je je geest uit zijn ‘Zijnsvergetelheid’ thuisbrengt naar zijn thuisbasis, naar Zijn. Vanuit evolutionair gevormde overlevingsdrang ben je gaan grijpen naar innerlijke- en uiterlijke ervaringen: gedachten, gevoelens en zintuiglijke indrukken. Door die grijpende aandacht verplaatst je gewicht zich van je basis, je Zijnsgrond, naar boven en naar buiten, naar alles wat je waarneemt. Dat trekt je uit je basis en brengt je ‘van huis’.

Meditatie brengt je weer terug in je Zijnsaard, die rijk is aan kwaliteiten zoals rust, blijdschap, geluk, liefde, schoonheid en helderheid. Je geest thuisbrengen is lijfelijk voelbaar als ontspanning, loslaten van pantsering, ervaren van stilte en van rijke kwaliteiten. Tegelijkertijd blijkt je thuis geen vaste plek te zijn waar je als het ware in kunt wonen. Je thuis is eerder ruimte, openheid, Zijn zelf.

In maart 2023 start de volgende cursus Zijnsgeoriënteerde Meditatie. In deze cursus maak je in acht bijeenkomsten kennis met meditatie in beweging, zitmeditatie en visualisatie volgens de Zijnsgeoriënteerde principes. Deze meditatievormen worden verkend, uitgelegd, geoefend en een aantal keren herhaald. Je mediteert ook thuis met ingesproken begeleide meditaties. Door regelmatig te oefenen zul je merken dat je beter in staat bent om los te koppelen van je gedachtestroom, dat je beter kunt ontspannen en meer gemak ervaart.

Na acht bijeenkomsten ben je in staat om zelf een dagelijkse meditatie-beoefening te doen met onderdelen zoals die in de cursus aangereikt zijn. Deze cursus is geschikt voor zowel mensen die geen enkele ervaring hebben met meditatie als voor mensen die dat wel hebben met andere meditatievormen.
De cursus wordt gegeven door een gediplomeerde leraar Zijnsoriëntatie die zes jaar in opleiding is geweest aan de school voor Zijnsoriëntatie.

Praktische informatie

Groep: Zaterdagochtend
Locatie: Zicht op Zijn – Gaudílaan 37 – Almere
Data: 13-01-24, 27-01-24, 10-02-24, 24-02-24, 09-03-24, 23-03-24, 30-03-24,13-04-24
Tijd: 10.00 – 13.00 uur

Tarieven

Particulier: € 441,- incl. btw
Student (mbo, hbo, wo 20% korting) : € 352,80 incl. btw
Zelfstandige professionals: € 441,- excl. btw
Werkgever: € 677,- excl. btw

Mocht je interesse of vragen hebben dan kan je contact opnemen via het contactformulier op de website of door te bellen naar 06 - 410 866 31.